|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Πέρα-Σισλί
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

(BEYOĞLU RUM ORTODOKS KILISELERI VE MEKTEPLERI VAKFI)

Πρόεδρος : Γεώργιος Παπαλιάρης

Αντιπρόεδρος : Σταύρος Χαγιάλογλου

Γεν. Γραμμ. : Γιάννης Κώτσιας

Ταμίας : Κώστας Τζοβανίδης

Μέλος : Σπύρος Χατζηαναστάς

Μέλος : Γιώργος Χαγιάλογλου

Μέλος : Μαϊκλ Καγιακοπαράν

Νέα από την κοινότητα:

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Emir Nevruz Çıkmazı Sok.24 Beyoğlu,İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 252 8885
Φαξ: 0212 252 8886
Ηλεκτρονική διεύθυνση: stavrodromion@gmail.com

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS