|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Ο Σύνδεσμός μας...
RUMVADER...

Ο Σύνδεσμος έχει ιδρυθεί με σκοπό την παροχή κάθε είδους υποστήριξης σε τεχνικά θέματα προς τα Ρωμαίικα Κοινοτικά Βακούφια στο πλαίσιο των σκοπών ίδρυσης και ύπαρξης αυτών και την υποβοήθηση του συντονισμού των σχέσεων μεταξύ των βακουφίων, την παροχή υλικής, χρηματικής, οικονομικής και ηθικής βοήθειας προς τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση των πρωταρχικών προβλημάτων αυτών καθώς και προς πρόσωπα, βακούφια και συλλόγους, την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ανάπτυξη των βακουφίων σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς όπως υγεία, παιδεία, τέχνη, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, γυναίκες, νεολαία, έρευνα και ανάπτυξη, επιστήμη και ανθρώπινα δικαιώματα και την καλύτερη παρουσίαση αυτών στην κοινή γνώμη.

Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS