|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Ειδήσεις...
Ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου 2012
Οι αποφάσεις της Γ.Δ.Β. για το Μέγα Ρεύμα

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων που έλαβε χώρα την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η επιστροφή του στην Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος της κυριότητας του Αγιάσματος της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται στην περιοχή του Μπεμπέκ καθώς και δέκα ακίνητων στην ίδια περιοχή.

Επίσης, το Συμβούλιο έκρινε ότι 33 αιτήσεις της ίδιας κοινότητας δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 11 οπότε απορρίφθηκαν καθώς και μια ακόμα υπόθεση παραπέμφθηκε να αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
 


Κοινοποίησε
RSS
Επικαιρότητα : Προσφάτως ανερτημένα
Παρ, 16
Βιβλιοπαρουσίαση - «Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἡ Κοινότης Φερ...
Βιβλιοπαρουσίαση - «Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἡ Κοινότης Φερ...
Ειδήσεις (16 Αυγούστου 2019)
Τετ, 10
Συγχαρητήρια - Ευχές προς την κα Μαριλένα Λεάνα Ταστσιλάρ
Συγχαρητήρια - Ευχές προς την κα Μαριλένα Λεάνα Ταστσιλάρ
Ειδήσεις (10 Ιουλίου 2019)
Παρ, 28
Συγχαρήτηρια Επίσκεψη στο νέο Δήμαρχο του Πέρα Ali Haydar Yıldız
Συγχαρήτηρια Επίσκεψη στο νέο Δήμαρχο του Πέρα Ali Haydar Yıldız
Ειδήσεις (28 Ιουνίου 2019)
Δευ, 20
Δελτίο Τύπου Σχετικά με την Συνάντηση Επιτρόπων των Κοινοτήτων 16...
Δελτίο Τύπου Σχετικά με την Συνάντηση Επιτρόπων των Κοινοτήτων 16...
Ειδήσεις (20 Μαΐου 2019)


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS