|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Kumkapı-Samatya
Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

(Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Başkan : Maria Çiçekoğlu

Başkan Yardımcısı : Stelo Gülgün

Gen. Sekreter : Vasiliki Kaçoni

Sayman : Zekerya Karakaş

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Akıncı Sok. No : 7 Samatya, Fatih, İstanbul

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS