|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Kumkapı-Samatya
Koca Mustafa Paşa Belgrat Kapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

(Belgrat Kapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Başkan : Tanaş Mitanko

Başkan Yardımcısı : Kiryaki Sofia Papadopulu

Gen. Sekreter : Maria Çiçekoğlu

Sayman : Ioannis Stavridis

Üye : Anastasios Çiçekoğlu

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Hacı Hamza Mektebi Sok. No : 63 Kocamustafapaşa, Fatih, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 529 0520

Κοινοποίησε
RSS
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS