|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Kumkapı-Samatya
Koca Mustafa Paşa Belgrat Kapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

(Belgrat Kapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Başkan : Tanaş Mitanko

Başkan Yardımcısı : Kiryaki Sofia Papadopulu

Gen. Sekreter : Maria Çiçekoğlu

Sayman : Ioannis Stavridis

Üye : Anastasios Çiçekoğlu

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Hacı Hamza Mektebi Sok. No : 63 Kocamustafapaşa, Fatih, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 529 0520

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS