|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Avrupa Boğaz
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

Başkan : Pandeli Laki Vingas

Başkan Yardımcısı : Rea Kalfaoğlu

Gen. Sekreter : Aleksandros Kapudağ

Sayman : Niko Kalamaris

Üye : Stelyo Muhlidis

Üye : Manol Minaoğlu

Üye : Karlo Tarinas

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Köybaşı Caddesi No 102, Yeniköy, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 249 3373

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS