|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Ίμβρος-Τένεδος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΥΚΕΩΣ ΜΠΑΝΤΕΜΛΙΚΙΟΪ

(Bademliköy Panayia Kimisis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Πρόεδρος : Θεόδωρος Βουλγαρέλης

Στυλιανή Σώζου

Κωνσταντινιά Λιγδά

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Köyiçi 1, Gökçeada, Çanakkale
Τηλέφωνο: 0286 887 2806

Κοινοποίησε
RSS
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS